Přihlášky

Přihlášky zasílejte prosím do 25.4.2016*!!! na adresu info.ospisek@gmail.com

Vyplněnou přihlášku prosíme podepsat a oskenovanou poslat zpět. V případě nezaslání oskenované kopie originálu přihlášky s razítkem a podpisem ředitelství školy e-mailem, přineste potvrzenou soupisku v den závodu na prezentaci!!!.

*Pozdější přihlášky nemusíme akceptovat. Musíme natisknout mapy - to chvilku trvá. Pokud byste se zaregistrovali déle, nemusí na Vás mapy zbýt a tudíž nebudete moct běžet.