Informace
podrobný rozpis závodu

Pořadatelský subjekt: Orientační sporty Písek, z.s.

Datum: Středa, 4. května 2016

Shromaždiště: Lesovna - Písecké hory, Na Flekačkách - Semice, Písek -Příjezd bude značen.
V lesovně je sociální zázemí, možnost převléknutí.

Doprava

  1. Vlastní - na shromaždišti může zaparkovat osobní automobil i autobus.
  2. Svoz. Bus v Písku - Z Vlakového nádraží 8:45 zpět 13:00

Registrace: 9:30 - 10:00. 

Start 00: 10:15 (190m)

Cíl je v místě shromaždiště

Vyhlášení výsledků: 12:30

Mapa: Jarník a Hromová Jedle, měřítko 1:10000, ekv. 5m.

Terén: Členitý les, kamenitý povrch s častým podrostem ostružin a kopřiv. Smíšený les s převahou smrkových a bukových kultur.

Kategorie: 
Mladší děti 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2009, 2008, 2007, 2006
Starší děti 4. - 5.třída (H5, D5), rok narození 2006, 2005, 2004
Mladší žactvo 6. - 7. třída (H7 , D7) rok narození 2004, 2003, 2002 + prima, sekunda osmiletých gymnázií
Starší žactvo 8. - 9. třída (H9 , D9) rok narození 2002, 2001, 2000, 1999+ tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
SŠ chlapci a dívky
1. - 4. ročník (HS, DS) rok narození 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku
narození, přičemž obě podmínky musí platit současně.

detailní rozpis pro kategorie naleznete zde

Účast: V "Krajském přeboru škol v orientačním běhu - Jihočeský kraj" může startovat v A družstvu školy v každé kategorii 5 závodníků (např. 5 v kategorii H7 a 5 v kategorii D7). 
V případě zájmu může za školu startovat také družstvo B. (C,D, ... )

Hodnocení: Přihlášeno je 20 družstev! první získává 40 bodů, 2. 39 bodů, ...

Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2 ! (Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně. Další závodníci družstva, kteří již nebodují, body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!)

Body se přidělují dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť.

• V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.

• Body do soutěže družstev se sčítají:

v kategorii HD3, HD5 a P se neboduje - nepostupové kategorie

v kategorii D7, H7 + D9, H9

v kategorii DS, HS

• Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.

Vklad: Všichni závodníci startují zdarma.

Systém ražení: Bude použit elektronický systém SportIdent. Pokud závodník nevlastní čip SI, bude

mu zapůjčen. Číslo čipu nebo žádost o zapůjčení se uvede v přihlášce.

Přihlášky : do 25. dubna 2016  na adresu info.ospisek@gmail.com

Funkcionáři:

ředitel závodu Vojtěch Blažek

hlavní rozhodčí Vojtěch Blažek R3

stavitel tratí Vojtěch Blažek / Otto Hartvich R3


Detailní informace, co dělat při závodě, co jsou piktogramy, co je mapa apod. naleznete na stránkách pořadatelského klubu Orientační sporty Písek


Pravidla a informace naleznete zde